Όροι Χρήσης

Η χρήση του δικτυακού τόπου plotinoupolibooks.gr (που θα αναφέρεται στο εξής ως ‘Δικτυακός Τόπος’) απαιτεί την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή και τήρηση από μέρους του επισκέπτη ή χρήστη (που θα αναφέρεται στο εξής ως ‘Χρήστης’) των Όρων Χρήσης του Δικτυακού Τόπου. Σε περίπτωση μη πλήρους αποδοχής και τήρησής τους δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο ούτε η χρήση των υπηρεσιών που αυτός παρέχει.

1. Ο Δικτυακός Τόπος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους Όρους Χρήσης χωρίς προειδοποίηση.

2. Όλο το υλικό στον Δικτυακό Τόπο παρέχεται ‘ως έχει’ και ενδέχεται να περιλαμβάνει τεχνικά ή ορθογραφικά λάθη. Ο διαχειριστής του Δικτυακού Τόπου (που θα αναφέρεται στο εξής ως ‘Διαχειριστής’) δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για την ορθότητα, την ποιότητα, τη συνεχή διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, ή την αξιοπιστία του υλικού αυτού. Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που παρέχει, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ο Διαχειριστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τεχνική βλάβη υποστεί ο εξοπλισμός του Χρήστη κατά την πρόσβαση σ’αυτόν.

3. Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού  τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, φωτογραφιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας Δικτυακό τόπο.