Αρχιμ. ΝΑΥΚΡΑΤΙΟΥ ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗ, Δήμος Ρουμελιώτης. Ο Νεομάρτυς Αλιεύς από τη Μακρά Γέφυρα της Αν. Θράκης. († 1738-1763). Θεσσαλονίκη 2019.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ