νηπτική-μικρό

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΝΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

5,00 €

This product cannot be purchased.
Category:

Product Description

1. Διερευνήσεις στο πεδίο της Νηπτικής ψυχολογίας.

-Σχήμα 8ον, σσ. 182.

-Περιεχόμενο: Ο ψυχοσωματικός βίος του ανθρώπου υπό το πρίσμα της μυστικής θεολογίας: Η κατασκευή του ανθρώπου κατά την Αγία Γραφή (Παλαιά Διαθήκη) και την Πατερική εκδοχή. Δημιουργία – κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν. Πτώση και αμαρτία. Εν Χριστώ ανακαίνιση και αποκατάσταση. Ο άνθρωπος σαν ψυχοσωματική οντότητα. Το σώμα και ο προορισμός του. Η ψυχή και ο κόσμος της. Ο νους και τα νηπτικά φαινόμενα.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΤΙΜΗ 5 ΕΥΡΩ

e-ISBN: 978-960-91245-3-9