Ανώνυμο σχέδιο-5

Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Category:

Product Description

Αρχιμ. Ναυκρατίου Τσουλκανάκη, Η Ασκητική της Καινής Διαθήκης, ήτοι η θεία σύσταση και εγκαθίδρυση του θεσμού της Χριστιανικής Άσκησης στην Εκκλησία από τον Κύριο και τους Αγίους Αποστόλους του. Τά πρώτα δείγματα στην πράξη και στη θεωρία τοῦ ασκητικού φαινομένου του παρθενικού ιδεώδους (η αγαμία των ανδρών ή ευνούχων βιβλικώς, αι παρθένοι της εκκλησίας και ο θεσμός των εκ-κλησιαστικών χηρών) και πολλών άλλων ασκουμένων του αποστολικού περιβάλλοντος. Τα πρώτα δείγμα του θεσμού αυτού μας τα δίνει η Βίβλος, Π. και Κ. Διαθήκη.

Εξώφυλλο Ebook

Στιγμιότυπο 2023-05-16, 6.46.33 μμ

 

Εξώφυλλο Βιβλίου

Στιγμιότυπο 2023-05-16, 6.47.11 μμ

Τιμή

     e-book  23  ευρώ

     Βιβλιο  25  ευρώ