Ανώνυμο σχέδιο-4

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

Category:

Product Description

Αρχιμ. Ναυκρατίου Τσουλκανάκη, Η Παιδαγωγική της Βίβλου, ήτοι η διαχρονική Θεία παιδαγωγία των τέκνων του Θεού από τη δημιουργία ακόμη του ανθρώπου, με προσωπικές επεμβάσεις του στη ζωή των ανθρώπων, και ιδιαίτερα μάλιστα με τον Μωσϊκό νόμο και τη διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων. Η παιδεία αυτή κατέρχεται μέχρις ημών, συν-οδευομένη και μέ τη συμβολή της Ελληνικής σοφίας και παι-δείας χειραγωγεί  την Ελληνοχριστιανική κοινωνία.

Εξώφυλλο βιβλίου

Στιγμιότυπο 2023-05-16, 6.40.08 μμ

Εξώφυλλο Ebook

Στιγμιότυπο 2023-05-16, 6.41.01 μμ

 

Τιμή

      Βιβλίο      18   ευρώ

      e-book      17    ευρώ