ιερό-σπήλαιο-μικρό

ΤΟ ΙΕΡΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΠΑΤΜΟΥ

5,00 €

Screen Shot 2015-05-20 at 20.53.20

This product cannot be purchased.
Category:

Product Description

toierospileo

ΤΟ ΙΕΡΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΠΑΤΜΟΥ
Πρόκειται για μια σύντομη ξενάγηση με οδηγό την ιστορία, αρχαιολογία, θεολογία και τοπική παράδοση του νησιού.
Κείμενο δίστηλο, σσ. 45.
Χάρτες, σχεδιάγραμμα, και φωτογραφίες εικόνων, κτιρίων καί τοπίων.
Τιμή 5 Ευρώ.

Μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.